banner home

Hoofd Partner

Hoofd Partner                                                                                      € 3.750,-

 • Duidelijke vermelding als hoofdpartner met uw logo
 • In alle redactionele uitingen voor én na de BOP-Awards;
  (nominaties en winnaars)
 • In persberichten betreffende BOP-Awards;
  (aankondiging, bekendmaking nominaties, bekendmaking winnaars)
 • In de footer en op de homepage van bopawards.nl;
 • Op online banners betreffende awards op kantoornet.nl en in KBM nieuwsbrieven;
 • In de e-mails betreffende uitnodigingen voor deelname;
 • Op advertenties vanuit de BOP-Awards in KBM.
 • Mogelijkheid voor brochure/productverspreiding ter promotie van uw producten;
 • Exposure tijdens het evenement:
 • – Voor maximaal 10 personen, inclusief diner, 1 of 2 tafels;
 • – Vermelding van uw logo op elke tafel;
 • – Logovermelding op het presentatiescherm tijdens het evenement;
 • – U heeft de mogelijkheid een brochure/product aan te leveren die aan het einde van de avond wordt meegegeven.